Historie

Roku 1675 koupil hrabě Jan Václav Novohradský z Kolowrat za 202.200 zlatých tachovské panství s chátrajícím hradem Přimdou.

Nepokoušel se o obnovu hradu, nýbrž přesunul šlechtické sídlo do osady Velké Dvorce (Gross Meierhöfen) na úbočí hory Přimda. Zde vystavěl honosný barokní zámek a započal urbanistickou, hospodářskou a zemědělskou kultivaci okolí.

Rod Kolowrat-Krakowských poté panství nepřetržitě držel až do konfiskace Německou říší v roce 1940, následně byl majetek znárodněn komunistickým režimem. Po jeho pádu byly pozemky a stavby tvořící panství z velké části navráceny hraběti Jindřichu Kolowrat-Krakowskému.

panství Velké Dvorce zámek Velké Dvory

Pěstování jablek je v sousedství zámeckého parku ve Velkých Dvorcích poprvé doloženo na mapách III. vojenského mapování z roku 1872. Ovocné sady tedy musely být vysázeny mnohem dříve. Je však nepochybné, že tradice pěstování jablek ve Velkých Dvorcích trvá minimálně 150 let.

V době nesvobody zde hospodařily Státní statky o.p. Tachov a v této době rozloha sadů rostla. V 80. letech výroba dosáhla vrcholu, hlavní komoditou byly jablka, v menší míře višně a jahody. Celková plocha sadů činila cca 150ha. V roce 1993 skupina zaměstnanců privatizovala provoz Sady a založila firmu Agroova s.r.o. Velké Dvorce. V následujících letech se výroba omezovala, z důvodu kolísání cen a stárnutí porostů se zrušilo pěstování višní a jahod. Taktéž se zmenšovala plocha výsadeb jabloní z důvodu restitucí. Největším problémem byla absence vlastních pozemků, jelikož byla půda pronajímána. Tím pádem nebyla možná obnova přestárlých stromů. Z toho důvodu se snižoval výnos a kvalita ovoce, docházelo k častým alternacím plodnosti.

Současnost

Společnost Kolowratovy sady s.r.o. byla založena v roce 2015, kdy Maximilian Kolowrat-Krakowský odkoupil 100% obchodního podílu firmy Agrooova s.r.o. Od té doby došlo k zásadní modernizaci podniku a značným investicím zahrnující restrukturalizaci sadů, konsolidaci pozemků, vybudováni výrobní linky a nákup nových strojů a technologií. Historie ovocných sadů ve Velkých Dvorcích je oficiálně doložena z roku 1872, i když je jisté, že tradice pěstování ovoce zde sahá daleko hlouběji. K 1.5.2020 celková výměra sadů činila 102,74ha, z čehož je 39,82ha nových vřeten jabloní, 6,41ha vřeten třešní a 56,51ha staré výsadby. Na podzim výměru rozšíříme o 5,35ha nových vřeten hrušní, 6,50ha vřeten jabloní a 10,20 ha samonosných vřeten odrůd na cider. Celková plocha sadů k 31.12.2020 činí 124,79ha.

Jsme členem OUČR a UOJZČ, naše jablka mají známku SISPO a splňují jakostní normu GLOBALG.A.P.

Výměra sadů k 31.12.2019:

Jabloně: 96ha
 - 56ha staré výsadby v pěstebním tvaru zákrsek
 - 40 havýsadba 2017, 2018, 2019 v pěstebním tvaru štíhlé vřeteno s nosnou konstrukcí a protikroupovou sítí

Třešně: 6ha
  - výsadba podzim 2019 v pěstebním tvaru štíhlé vřeteno, nosná konstrukce, protikroupová síť a plachta

Plán výsadby podzim 2020:

Jabloně: 16ha
  - 6 ha v pěstebním tvaru štíhlé vřeteno s nosnou konstrukcí a protikroupovou sítí
  - 10ha v pěstebním tvaru volné vřeteno, samonosné bez konstrukce a sítě (odrůdy na výrobu cideru)

Hrušně: 6ha
  - v pěstebním tvaru štíhlé vřeteno s nosnou konstrukcí a protikroupovou sítí

Novinky

A zajímavosti ze sadů

Platby kartou

Za nákup na naší prodejně už pohodlně a rychle zaplatíte kartou.