OUČR

Ovocnářská unie České republiky

Jedná se o profesní sdružení ovocnářů České republiky, které členy zastupuje v jednáních s orgány státní správy a partnerských organizací. 

Dále nabízí odborné poradenství, styk s médii a veřejností.